Voorwaarden

 

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Bij de eerste behandeling stel ik een aantal vragen over uw gezondheidssituatie. Voor bepaalde klachten geldt namelijk een gedeeltelijke of een absolute contra-indicatie. Dat wil zeggen dat er beperkt of helemaal niet gemasseerd mag worden. U bent verplicht de vragen over uw gezondheidssituatie en medicijngebruik naar waarheid te beantwoorden. Als u hierover onjuiste informatie geeft dan is de praktijk niet aansprakelijk voor eventueel geleden gevolgschade.

Uw gezondheidssituatie kan voor mij aanleiding zijn u te vragen een schriftelijke goedkeuring van uw arts mee te nemen. Pas dan kan ik tot behandeling overgaan.

Bij vervolgbehandelingen informeer ik altijd naar het effect van de vorige behandeling. Ook informeer ik naar uw gezondheidssituatie van dat moment.

Wanneer er sprake is van een blessure die ik niet kan en mag behandelen, zal ik u adviseren contact op te nemen met een arts of fysiotherapeut.

Als u verhinderd bent, verzoek ik u tot uiterlijk één dag voor de afspraak bericht te geven. Geeft u later bericht of geen bericht, dan breng ik de behandeling bij u in rekening.